2009 წელი, 4 დეკემბერი, თბილისი.

ლექსები

1.  აფხაზეთი და სამაჩაბლო;

 2.  ჯიქეთი (სოჭი);

3.   დვალეთი (ჩრდილო ოსეთი);

4. თებერდა (ჩრდილოეთ კავკასია. ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ავტონომიური ოლქი. რუსეთი);

5. ქლუხორი;

6.  საინგილო (აზერბაიჯანი);

7.  იორი (მტკვრის შუამდინარეთი მინგეჩაურამდე, აზერბაიჯანი);

8.   ლორე (სტეფანავან-კიროვოკანი; სომხეთი);

9.  ართვინის ოლქი;

10. არდაგანის ოლქი, თურქეთი, ისტორიული ტაოკლარჯეთი;

11. არზრუმის ოლქის ჩრდილო ნაწილი (თურქეთი: სპერი, ბასიანი, თორთომი);

12.   აღმოსავლეთ ლაზეთი (ხოფა, რიზე, ჭანიხი);

13.  დასავლეთ ლაზეთი ( ტრაპიზონამდე).

მსგავსი სტატიები

კომენტარები


TOP.GE

Back to Top